Informujemy, że logowanie do serwisu internetowego Programu rePREZENTacja MAPEI
będzie możliwe po zakończeniu procesu rejestracji, o czym poinformujemy komunikatem
e-mail i/lub sms, zawierającym dane dostępowe do strony www.

Rośnij w nagrodę 2016/2017